Overheid.

Als een van de grootste werkgevers van ons land biedt de overheid een enorme diversiteit aan werk.

Zo bestaat de totale overheid uit: De Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten en Waterschappen.

RIJKSOVERHEID
De Rijksoverheid is de verzamelnaam voor 12 ministeries (met elk zijn eigen werkgebied), vele uitvoerende diensten, inspecties en Hoge Colleges van Staat.

PROVINCIES
De provincies regelen het beleid op regionaal niveau. De 12 provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid.

GEMEENTEN
Een gemeente voert uitsluitend taken uit die van direct belang zijn voor haar inwoners en maakt bestemmingsplannen. Over veel zaken mogen gemeenten zelfstandig beslissen. Daarnaast voert de gemeente een aantal landelijke wetten uit. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners.

WATERSCHAPPEN
De waterschappen hebben van oudsher de taak om van een bepaald gebied de waterhuishouding te beheren. Zo regelen ze de waterstand en zijn ze verantwoordelijk voor de waterkeringen, inclusief dijken.

Lees meer over onze Opdrachtgevers

Onze vakgebieden.

 • Communicatie
 • HR
 • Finance
 • ICT
 • Juridisch
 • Management
 • Ruimte

Wij werken voor.

 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen

Maar bovenal werken wij voor onze kandidaten.

Opleidingen

humanforce. heeft de beschikking over specialisten die worden ingezet bij de overheid.

Als bedrijf houden wij de ontwikkelingen binnen de overheid nauwlettend in de gaten, wijzigingen hieromtrent worden vanuit onze Academy doorgegeven aan onze mensen. Dit gebeurd voornamelijk door gerichte trainingen en kennissessies. Al onze consultants krijgen van ons de mogelijkheid om trainingen/certificeringen te volgen die in het verlengde liggen van haar/zijn takenpakket.

Gezien de diversiteit wordt dit altijd persoonlijk met de kandidaat afgestemd.